Migraine Meaning in Marathi

Migraine Meaning in Marathi

मायग्रेन, आधिकारिकपणे मायग्रेन आजार असे ओळखले जाते, हे एक जणांच्या तलवारणीच्या भागातील वाढदिवसांच्या एक आम आदर्श रूप आहे. आवश्यकतेनुसार आवरणात, उत्तेजना, किंवा स्पष्ट प्रकारे तयार केलेल्या संकेतांसह, तालुकदारी दर्द असतो. मायग्रेनमध्ये आवश्यकतेनुसार ओळखा येऊ शकतो, त्यासाठी सिर दुकवणारे अन्य लक्षण आहेत, जसे की मातणी, उलटी, व आवाजवादी समस्या. या आदर्श रूपात, मायग्रेन एक आम स्वास्थ्य विचार आहे आणि ही किंवा त्याच्या संदर्भातील अन्य किंवा तयारी आवश्यकतेनुसार कोणत्याही वयोमान्याला प्रभावित करू शकतो.

Leave A Reply